CMK TEMYİZ, İSTİNAF VE HARÇLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ceza Yargılamasında Ceza Muhakemesi Kanuna göre görevlendirilen müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları ile ilgili olarak Eskişehir Barosu CMK Müdafi ve Vekillerinin izlemesi gereken usulü internet sitesinden duyurmuştur.

Baromuz tarafından Adalet Bakanlığı’na Ceza Yargılamasında Ceza Muhakemesi Kanuna göre görevlendirilen müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçlarının yönetmelikte yapılacak bir değişiklik ile ücret kapsamına alınması ve müdafi veya vekilin yaptığı masrafları kendisine iade edilmesi yönünde çözüm önerisini içeren başvurusu Bakanlıkça değerlendirilmiş, talebimiz gibi Yönetmelik değişikliğine gidilmiştir.


Yönetmelik değişikliği aşağıdadır.

Resmi Gazete için tıklayınız.

CEZA DAVALARINDA, CMK - ZORUNLU MÜDAAFİLİKTE ALINAN TEMYİZ HARCI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ

ADALET BAKANLIĞINA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım