ADLİ YARDIM KAPSAMINDA MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLİNE EĞİTİMİ - 13 MART 2021

Adli Yardıma kayıtlı olup eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın 12.03.2021 Cuma günü saat 16:00'a kadar Adli Yardım büromuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE MÜLTECİ, SIĞINMACI VE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ KİŞİLERİN ADALETE ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

-Adli Yardım Ortak Projesi-

 

MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLİNE EĞİTİMİ

13 Mart 2021

Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Sakarya

 

 

 

09:00 - 09:15                      Katılımcıların Sisteme Alınmaları

 

09.15 - 09.30                      Açılış Konuşmaları

                                              

                                               Av. Ünsal Toker

                                               Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

 

                                               UNHCR Temsilcisi (tbc)

                                                

 

09:30 - 10:00                       Proje Ödeme Kuralları

                                                Murat Yalkın, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü

 

10.00 -  10.45                      Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Koruma Çeşitleri 

                                               

11:00 – 11:15                     Ara

 

11:15 – 12:00                      Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve İtiraz Usulleri

 

12:00 – 12:30                      Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve Menşe Ülke Bilgisinin Kullanımı – İlgili Mahkeme Kararları

 

12:30 – 13:30                     Ara

 

13:30 – 14:15                      Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri – İlgili Mahkeme Kararları

 

14:30 – 14:45                     Ara

 

14:45 – 15:15                     Anayasa Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Geçici Tedbir

 

15:30 – 16:30                      Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Acil Başvuru – Örnek Kararlar

                                               

 

Eğitim Uygulama Kuralları

 

-          Bu eğitim Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

-          Bu eğitime yalnızca proje kapsamında görev alacak avukatların başvurması beklenmektedir.

 

-          Eğitime giriş yapacak avukatların isim, soy isim, baro ve e-mail adreslerini eksiksiz doldurmaları gereklidir. Bu bilgiler ile tbbapp sisteminde kullanıcı hesabı açılacak olup, hatalı verilen bilgiler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarından kişi sorumludur.

 

-          Eğitim sırasında önceden bilgi verilmeksizin 3 defa yoklama alınacaktır. En az iki yoklamada faal katılımı belirlenemeyen katılımcılara sertifika düzenlenemez.

 

-          Adına sertifika düzenlenemeyen kişiler proje kapsamında görevlendirme alamazlar.

 

-          Proje pilot illerinin tamamı için eğitimler düzenlenecektir.

 

-          Eğitim gündemde belirtilen barolara mensup meslektaşlarımız için düzenlenmiştir. Başka il barolarına mensup meslektaşlarımız kendi illeri için düzenlenen eğitime katılabileceklerdir.  

 

-          Eğitim kapsamında ön kayıt alınmamaktadır.

 

-          Toplantı katılım linki 12 Mart 2021 Cuma günü TBB web sitesi aracılığıyla ilan edilecek ve ilgili barolarımızın temas kişilerine iletilecektir.  Meslektaşlarımız 13 Mart sabahı bu linki kullanarak doğrudan eğitime bağlanabilirler.

 

-          Kullanılan web tabanlı program toplam 1.500 kişiye kadar hizmet sağlamakta olup, bu sayıdan fazla talep olması halinde ilgili barolarımız için daha sonra yeniden eğitim düzenlenecektir. 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım