20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA BAROMUZ ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI - 19.11.2021

Basına ve Kamuoyuna;

 

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. En fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve Türkiye dahil 197 ülkenin taraf olduğu 54 maddeden oluşan sözleşme gereğince devletleri kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edilmiştir.

Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın tüm çocukların bireysel olarak yaşama koşullarının geliştirilmesi ve topluma sağlıklı ve aktif olarak katılabilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Sosyal, duygusal, ekonomik açılardan güçsüz ve yetişkinlere bağlı olan çocukların, korunması ve haklarının düzenlenmesi önem arz etmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi; çocuk haklarına ilişkin evrensel standartları belirleyen ve hukuki olarak bağlayıcı olan ilk uluslararası sözleşmedir.

Ülkemizce ve dünya çapında son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden özellikle çocuklar ciddi anlamda etkilenmiştir. Çocukların dünya çapında sağlık ve eğitim başta olmak üzere pek çok hakka erişimi tehlikeye girmiştir. UNICEF ve Save the Children tarafından yayınlanan analize göre, çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,2 milyara yükselmiştir. Dünya genelinde yaklaşık çeyrek milyar öğrenci Covid-19 nedeniyle okulların kapatılması sonucu uzaktan eğitime devam etmek zorunda kalmış ve bu da internet erişiminin önemli bir hak olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. UNICEF  raporlarına göre, dünya genelinde okul çağındaki çocukların üçte ikisinin evlerinde internet olmadığı tespit edilmiştir.

 

Gerek tüm dünya çapında yapılan Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gerekse ülkemizde yapılan Çocuk Koruma Kanunu gibi düzenlemelere rağmen halen çocuklar toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedir. Adalet sistemi içerisinde çocukların maruz kaldığı hak ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamalar devam etmekte;  hukuki düzenlemelere rağmen tamamen sona erdirilememektedir. Bu noktada çocukların yaşama, eğitim, sağlık gibi temel haklarının ihlalinin önüne geçilmeli, çocukların özgürce düşünüp, yaşayabilecekleri bir dünya için çalışılmalıdır.

Tüm bu olumsuz durum ve koşullar çocuk haklarının korunması konusunda devletlerin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

 

Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu olabilmeleri için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

                                                                                 Saygılarımızla

                              ESKİŞEHİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI İZLEME KOMİSYONU

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım