29 Mayıs 2022 Pazar

Avukata ÖzelAVUKATLIK KANUNU (1136 sayılı son Avukatlık Kanunu)


 • Avukatlık Kanunu
 • Avukatlık Yardımlaşma Kanunu


 • AVUKATLIK MESLEK KURALLARI


 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
 • Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü Ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları


 • NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER


 • Nakil Başvuruları Staj ve Avukat


 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETMELİKLER


 • Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
 • Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
 • Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
 • Reklam Yasağı Yönetmeliği


 • TARİFELER • T.B.B AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ


 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2021
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2019
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2018
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2016
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2015
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2013
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2012
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2011
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2009
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2008
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006


 • ESKİŞEHİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ


 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU


 • Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi,Geçiçi İş Göremezlik, Olağanüstü ve Cenaze yardımları Esasları - Yönerge NO: 1 Yürürlük Tarihi: 19.06.2005


 • Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi,Sağlık yardımları Esasları - Yönerge NO:2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006
 • Çalışma Yönergesi Yürürlük Tarihi: 27.08.2006


 • İLGİLİ BELGELER


 • Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
 • Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı
 • BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri
 • Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı
 • 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri


 • AVUKATLIK ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ


 • Avukatlık Ortaklığı Sözleşmesi Örnekleri


 • YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ


 • Yetki Belgesi Örneği