Anasayfa Hakkımızda Yönetim Organları Gençlik Meclisi Staj Kurulu CMK Adli Yardım Komisyonlar Baro Levhası Avukata Özel Fotoğraf Galerisi Tüm Duyurular
GİRESUN BAROSUNUN, HSYK AÇIKLAMASINA KARŞI BASIN BİLDİRİSİ

 

HÂKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU (HSYK), GÖREV, YETKİ VE AMACINI AŞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTIR !
Eskişehir Adliyesi'nde gerçekleşen olay ve akabinde 19 Aralık 2012 tarihinde HSYK tarafından yapılan açıklama, son derece üzüntü verici ve "savunma hakkı"nı zedeleyici bir durumdur.
Sadece "Hüküm" aşamasında ayağa kalkılacağı hususu, gerek HMK.m.294/5, gerekse CMK.m.231/4 maddelerinde açıkça belirtilmiştir (Yeminin eda edilmesi hali hariç).
Yine, "hüküm" kavramının neyi ifade ettiği HMK.294/1, 2 ve CMK.m.223 vd. maddelerde açıklanmıştır.
Hal böyle iken, hiçbir yasal zorunluluk olmamasına karşın, bugüne kadar Avukat Meslek Kuralları'nın 17. maddesi gereğince "karşılıklı saygı"nın bir yansıması olarak yapılagelen "nezaket"in, bir yasa hükmü olarak yorumlanması, hem bir yargı organına, hem de HSYK'ya uygun bir davranış değildir.
Hele hele, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Anayasa'nın 138/2. maddesine aykırı olarak, hem de ileride önüne gelecek bir şikâyet konusu ile ilgili, tarafsızlığını ortadan kaldıracak şekilde açıklama yapması ise, tam bir talihsizliktir.
1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 1. maddesinde "avukat"ın, "yargı"nın kurucu unsuru olan "savunma"yı temsil ettiği açıkça yazılıdır. Ve bu Yasa, yasa uygulayıcılarının dahi kabul etmek istemediğinin aksine, tüm yasalar gibi, sadece avukatlar için değil, tüm bireyler için bağlayıcı bir düzenlemedir.
Bu bakımdan, gerek varolmayan bir kuralı varmış gibi göstermek, gerekse "bağımsız mahkemeler"e "telkin ve tavsiyede bulunmak" suretiyle Anayasa'yı ihlal etmek, "hukuk devleti" anlayış ve ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Unutulmamalıdır ki, bir ülkede hukukun ve adaletin olup olmadığı, "savunma hakkı"nın boyutu ve bu hakkı yerine getiren "avukatlar"ın sahip oldukları haklar ile ölçülür.
Bu konuda Ülkemizde yeterince eksiklik ve yanlışlık var iken, bu olumsuzlukların giderilmesi adına çaba göstermek yerine, bu tür yasal olmayan ve "savunma hakkı"na olumsuz bakışı gösteren eylem ve davranışlarda bulunmak, ne görev anlayışı ile ne de hukukçu bilinci ile bağdaşır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 26.12.2012
 
Av. Gültekin UZUNALİOĞLU
Giresun Barosu Başkanı


BaroNet Etkinlik Takvimi TBB Duyuruları Basında Biz Baro Dergisi İlan Panosu Bilgi Edinme Resmi Gazete Mevzuat Faydalı Linkler İletişim

Copyright © 2011 | Eskişehir Barosu | Tüm Hakları Saklıdır.