Anasayfa Hakkımızda Yönetim Organları Gençlik Meclisi Staj Kurulu CMK Adli Yardım Komisyonlar Baro Levhası Avukata Özel Fotoğraf Galerisi Tüm Duyurular

ADLİ YARDIM BÜROSU

1-ADLİ YARDIM BÜROSU SORUMLUSU : Av. Arif GEÇKALAN

1-AVUKAT : Av. Mukadder UNUTMAZBAŞ

3-FAALİYETE GEÇİŞ TARİHİ ve YERİ

01.01.2002 - Eskişehir Adalet Sarayı AZ-35 no'lu oda.

Sayili Avukatlik yasasinin 176-181. Maddeleri uyarinca, Adli mercilerde kendisini Avukatla temsil ettirmek isteyip de maddi yönden imkani olmayan gerçek kisilere, Avukat tayin ile görevlendirmektir.

4-HUKUKI DAYANAK

1136 Sayili Avukatlik yasasinin 176 ve devami maddeleri

5-BASVURU KOSULLARI

Adli Yardim Müessesesinden faydalanmak isteyen kisilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir. (Yeşil kart sahibi kişilerden sadece kart fotokopisi alınır başka belge istenmez.) Telefonla veya sözlü olarak başvuru kabul edilmemektedir,

A- Adli Yardım talebinde bulunan kişi; Adli Yardım Başvuru Formunu doldurmasından sonra, büroda görevli Avukatlar tarafından adli yardım talep sahibinin, açacağı veya aleyhine açılmış bulunan dava ile ilgili bilgi alınır. Bunu müteakip kendisinden şu belge ve bilgiler istenir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği tablosu
  • İkametgah belgesi
  • Fakirlik belgesi (İkametgah muhtarlığından alınma)
  • Vergi sicil kaydının olup olmadığı hususunda ilgili vergi dairelerinden yazı1ı bilgi.,
  • Emlak kaydının olup olmadığı hususunda ilgili belediyelerden alınma sicil ve bilgi kaydı.
  • Gayrimenkulunun olup olmadığı hususunda ilgili Tapu sicil Müdürlüklerinden yazılı bilgi.
  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile kişinin ilgisi olup olmadığı veya bu kurumlardan gelirinin olup olmadığı hususunda yazılı bilgi (Bu bilgi büro tarafından re'sen araştırılır)
  • İlgili icra müdürlüklerinden müracaat edenin alacaklı olup olmadığı hususunda yazılı bilgi.

B- Bahsi geçen bilgi ve belgeler toplanmasını müteakip büroda görevli bulunan Avukatlar tarafından değerlendirme yapılıp, Adli Yardımın yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verilir ve bu karar Adli Yardım talebinde bulunana yazılı olarak bildirilir. Talebin reddine karar verilmişse talebi red edilenin Baro Başkanına bu karara karşı itiraz hakkı vardır. Baro Başkanının itirazla ilgili değerlendirmesi ve kararı kesindir.

C- Adli Yardım talebi kabul edilen kişiye büro tarafından daha önce belirlenmiş olan Avukatlardan sırası gelen Avukat görevlendirilir ve kişi bu Avukata gönderilir.

6- Adli Yardım talebinde bulunan, talebinin kabul edilip kendisine Avukat tayin edilmesi halinde yasa ve yönetmelik gereği düzenlenen taahhütnameyi imzalamaktadır. Adli yardım talep eden kişi, başvuru sırasında ve taahhütname içeriğinde yanlış bilgi verdiği takdirde hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.

7- ADLİ YARDIM BÜROSUNUN GELİRLERİ

a- Türkiye Barolar Birliğinden gönderilen Adli Yardım ödeneği
b- Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden yapılan yardımlar
c- Yapılan her türlü bağışlar.
d- Adli Yardımla görevlendirilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan Avukatlardan geri alınan ücretler.
e- Müracaatta taahhütname imzalayan ilgiliden taahhütname gereği alınan paralar.
f- Adil Yardımla görevlendirilen Avukatın aldığı vekalet ücretinin %10'u
g- Dava sonunda, kendisine Adli Yardım yapılan kişi lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5'i

8- Adli Yardım hizmetinde görev almak isteyen Avukatların yazılı müracaat etmeleri hususunda baro ilan tahtalarında yazılı ilan yapılmış olup. Başvurular derhal işleme alınmaktadır.

Bu süre zarfında 259 avukat arkadaşımız müracaat etmiş olup müracaat sırasına göre yapılan sıralamaya uyularak görevlendirme yapılmaktadır.

9- Kendisine görev verilen Avukata, büronun kasasındaki mevcut para durumu da dikkate alınarak davayı açtığını veya davaya girdiğini belgelediğinde AAÜT'de belirlenen ücret ödenmektedir.

BaroNet Etkinlik Takvimi TBB Duyuruları Basında Biz Baro Dergisi İlan Panosu Bilgi Edinme Resmi Gazete Mevzuat Faydalı Linkler İletişim

Copyright © 2011 | Eskişehir Barosu | Tüm Hakları Saklıdır.